List of the places starting with V (Belarus)

List of the places starting with V (Belarus)

City List, Belarus (found 7 items). List of the places starting with "V":
Verhnedvinsk
Vetka
Vileyka
Vitebsk
Volkovusk
Volozhin
Voronovo