List of the places starting with V (Russia)

List of the places starting with V (Russia)

City List, Russia (found 11 items). List of the places starting with "V":
Vladimir
Vladimir region
Vladivostok
Volgograd
Volgograd region
Vologda
Vologda region
Volokolamsk
Voronezh
Voronezh region
Voskresensk