Uzbekistan Calling Code

Uzbekistan Calling Code

Search City, Country: Uzbekistan, Country Code: 998, time zone: Asia/Tashkent

City List, found 13 items (full list):
Andijan
Bukhara
Fergana
Gulistan
Jizak
Karakalpakstan
Karshi
Khorezm
Namangan
Navoi
Samarkand
Surkhandaria
Tashkent